Czy każdy bilet ma określony termin ważności?

Termin ważności biletu jest ściśle zależny od przewoźnika z którego usług zamierzasz skorzystać.

Dla przykładu, jednorazowy bilet na przejazd pociągiem POLREGIO (Przewozów Regionalnych) ma różny termin ważności:

  • na odległość do 50 km – bilet jest ważny 3 godziny od momentu odjazdu pierwszego pociągu w wybranym połączeniu
  • na odległość od 51 km do 100 km – bilet jest ważny 6 godzin od momentu odjazdu pierwszego pociągu w wybranym połączeniu
  • na odległość 101 km albo więcej – ważność biletu wynosi 1 dzień,

Z kolei bilety w pociągach PKP Intercity są ważne tylko dla wskazanej na bilecie dacie i godzinie.

Informacje na temat ważności biletu zakupionego w KOLEO znajdziesz na bilecie w pliku PDF bądź wyświetlając bilet w aplikacji mobilnej lub na stronie.