Gdzie mogę znaleźć fakturę za mój bilet?

Fakturę można wygenerować, a następnie pobrać z zakładki BILETY https://koleo.pl/profile/my-orders w profilu właściciela konta. Przy bilecie po prawej stronie kliknij w „Opcje”, a następnie w  „Wygeneruj fakturę”, i „Pobierz fakturę KOLEO”. Opcja dostępna jest do dnia 15 kolejnego miesiąca.

Aby opcja ta była aktywna należy w profilu użytkownika w zakładce FINANSE https://koleo.pl/profile/finances uzupełnić dane do faktury.

Tematy: