Kiedy mój bilet ma status nieopłacony?

Bilet ma status nieopłacony, gdy KOLEO nie otrzymało od operatora płatności potwierdzenia o zapłacie. W takiej sytuacji należy sprawdzić na stronie swojego banku czy przelew został zrealizowany. Jeżeli nie, konieczny będzie ponowny zakup biletu. Jeżeli płatność została pobrana, a bilet nie został automatycznie przesłany, skontaktuj się z nami na pomoc@koleo.pl.