1. Pomoc KOLEO
  2. Bilety
  3. Czy mogę wydrukować mój bilet z wyprzedzeniem?

Czy mogę wydrukować mój bilet z wyprzedzeniem?

Bilet może być wydrukowany w dowolnym czasie i dowolną liczbę razy. Drukowanie odbywa się poprzez zalogowanie na swoje konto KOLEO – zakładka „Moje bilety” – „Drukuj”.
Bilet powinien być wydrukowany na jednej stronie kartki formatu A4 na standardowym białym papierze.

Drukowanie biletu nie jest konieczne – o ile nie zostało to wskazane w warunkach sprzedaży. Bilet można wyświetlić na ekranie telefonu lub tabletu.

Zaktualizowano 29 stycznia 2016