1. Pomoc KOLEO
  2. Zniżki, ulgi i promocje
  3. Honorowy dawca krwi – ulga.

Honorowy dawca krwi – ulga.

Ulga dla Honorowego Dawcy Krwi – przeznaczona dla osób, które w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.

Ulga obowiązuje z zaświadczeniem wydanym przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (MSWiA) wyłącznie na bilety jednorazowe przy przejazdach w klasie dowolnej w pociągach osobowych, pospiesznych TLK, IC oraz tylko w klasie drugiej w pociągach ekspresowych EIC, EIP.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33%, mogą skorzystać z przejazdów pociągami na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia).

Dla posiadaczy Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (oraz I stopnia) niektórzy przewoźnicy regionalni mają oferty specjalne i bilety za 1 zł lub 10 zł.

Tabela Ulg Ustawowych – Tabela Nr. 2 poz. 9 

Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi można dodać w kartach zniżkowych w profilu użytkownika KOLEO.

Zaktualizowano 6 listopada 2023