1. Pomoc KOLEO
  2. Platforma KOLEO
  3. Mój pociąg się spóźnił, jak otrzymać odszkodowanie?

Mój pociąg się spóźnił, jak otrzymać odszkodowanie?

Rekompensata przysługuje za opóźnienia powyżej 60 minut 25% ceny biletu i 50% za opóźnienie ponad 120 minut, ale tylko w pociągach dalekobieżnych (TLK, IC, EIC, EIP, IR) oraz międzynarodowych, niezależnie od przyczyny opóźnienia. Minimalna wartość zwrotu musi wynosić równowartość 4 Euro.

Zwrot może być w postaci bonu uprawniającego obniżenie ceny bilety przy kolejnym przejeździe lub na życzenie klienta w postaci gotówki. Można też złożyć reklamację o zwrot strat poniesionych w wynika opóźnienia (dotyczy już wszystkich pociągów).

Sposób złożenia reklamacji to zazwyczaj konieczność zwrócenia się bezpośrednio do przewoźnika (za pomocą formularza złożonego w kasie lub wiadomości e-mail, przeważnie zależy to od typu biletu).

http://pasazer.utk.gov.pl/pas/informacje-1/zachowaj-bilet/opozniony-pociag-sprawd/5056,Opozniony-pociag-Sprawdz-kiedy-przysluguje-Ci-rekompensata.html

Zaktualizowano 20 listopada 2020